/

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Эрхэм зорилго:

“Бид харилцагчийн зорилтыг ямагт тэргүүн эгнээнд тавьж, дээд зэргийн ур чадварт бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн албан хаагчидаар орчин үеийн геологи судалгааны өрөмдлөгийн технологийг ашиглан, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж, олон улсад өрсөлдөхүйц үр ашигтай, чанартай үйлчилгээг цогцлоох замаар хэрэглэгчдэд үнэ цэнийг мэдрүүлж, улс орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах’-д оршино. Эвсэг, чадварлаг хамт олны хүчээр тогтвортой хөгжлийг бий болгож салбарынхаа тэргүүн эгнээнд ажиллана.

Хүсэлт илгээх